Handeln med kaninpäls är den snabbast växande delen av den globala pälsindustrin. Man beräknar att ca 50 miljoner djur i hela världen dödas varje år för sin päls, men i detta antal räknas kaniner inte ens med.

Man har granskat närapå alla delar av den moderna, kommersiella animalieindustrin; rapporter har skrivits om minkfarmning,äggproduktion, gödkalvar m.m. Kampanjer har drivits av djurrätts-och djurskyddsorganisationer och i vissa fall har regeringar utfärdat förbud, men när det gäller kommersiell uppfödning av kaniner för kött och päls har allt detta lyst med sin frånvaro...fram till nu!

CAFT har infiltrerat denna vidriga industri i fyra europeiska länder och kan nu visa upp bilder och videoklipp ingen någonsin sett förut. Vi kan avslöja det oerhörda lidande miljontals kaniner utsätts för och hur de behandlas som produktionsmaskiner utan något som helst egenvärde. Vi belyser denna industri som tvingar kännande individer att utstå sina korta liv i kala gallerburar innan de brutalt slaktas och förvandlas till dekorationen på någons jacka.

CAFT besökte kaninuppfödningar, slakterier, fabriker ochåterförsäljare i fyra europeiska länder och kan nu avslöja verkligheten bakom handeln med kaninpäls.A single fur coat like this will be
made from the skins of many animals

 

Home|Avslöjanden|Nyheter|Vad DU kan göra|Material|Ge en donation|Tack!|Vad är CAFT?|Länkar|Kontakta oss